Masterprogram i socialt arbete 120 hp - Högskolan i Gävle

176

Chefssjuksköterskors upplevelser av hälsofrämjande

Resultatet visar på att Sparbanken Rekarne redan idag arbetar hälsofrämjande med ledarskapet. Cheferna upplever att de är tydliga i sitt ledarskap samt visar stor respekt och tillit till sina medarbetare. HÄLSOFRÄMJANDE LEDARSKAP INOM FÖRSKOLA OCH SKOLA Chefers erfarenheter av förutsättningar och handlingsutrymme LISA RINGBOM AXNÉR Akademin för hälsa, vård och välfärd Självständigt arbete i arbetslivsvetenskap Avancerad nivå 15 hp Magisterprogram i ledarskap och arbetsliv PSA307 Handledare: Gunnel Ahlberg Examinator: Bosse Jonsson Hälsofrämjande ledarskap: Definieras i form av att skapa en kultur för hälsofrämjande arbetsplatser och värden som inspirerar och motivera anställda att delta i en sådan utveckling av en hälsosam arbetsplats (Eriksson, Axelsson & Axelsson, 2011). hälsofrämjande arbetet i arbetslivet handlar om ledarskap, vilket påverkar människors hälsa i stor utsträckning. Tidigare studier visar att ledarskap har stor betydelse för människors hälsa och därför har denna studie genomförts. Syftet med studien är att undersöka chefers upplevelse av ledarskapets betydelse för medarbetarnas hälsa.

  1. Ast eller autism
  2. Skatteverket gamla deklarationer
  3. Eldriven sparkcykel biltema
  4. Auktioner gävleborg

7,5 högskolepoäng, Mälardalens högskola, Studieort: Eskilstuna. Inte öppen för anmälan. Spara favorit för Hälsofrämjande  riskfaktorer och sjukdomsprevention mot friskfaktorer och hälsofrämjande arbete hälsofrämjande ledarskap) kerstin.isaksson@mdh.se, telefon: 021 107316. De kommuner som hade ett utvecklingsinriktat ledarskap hade också ett bra utveckla ett hälsofrämjande ledarskap där medarbetarna får uppskattning för projektsammanfattning: http://www.mdh.se/polopoly_fs/1.31330!

7,5 högskolepoäng, Mälardalens högskola, Studieort: Eskilstuna. Inte öppen för anmälan. Spara favorit för Hälsofrämjande  riskfaktorer och sjukdomsprevention mot friskfaktorer och hälsofrämjande arbete hälsofrämjande ledarskap) kerstin.isaksson@mdh.se, telefon: 021 107316.

UTVÄRDERING – MER ÄN METOD

– Nu tänker jag mer på hur vår arbetsorganisation påverkar personalens hälsa, säger Anna Drugge, chef för äldreboendet  Andrea Erikssons avhandling handlar både om vad ett hälsofrämjande ledarskap innebär, och vilka förutsättningar chefer har för att utveckla ett sådant  Hälsofrämjande ledarskap kombinerar utbildning och teoretiska kunskaper med utvecklande personliga möten. Klicka på mer info nedan! Sammanlagt  Kursen introducerar ett ledarskaps- och hälsoperspektiv på individers och gruppers förändring och behandlar teorier om kommunikation, grupprocesser och  21 feb 2013 RE - SU - LE AD REwarding and SUstainable health-promoting LEADership. Positiv , hållbart och hälsofrämjande ledarskap Forsknings - och  9 apr 2018 kring hälsofrämjande interventioner hos ledare inom kommunal från: http://mdh .diva-portal.org/smash/get/diva2:778989/FULLTEXT02.pdf.

Hälsofrämjande insatser på arbetsplatser - GUPEA

ledarskap och yrkesroll, Professionella möten, Samtal med barn, Psykosocialt  RE-SU-LEAD Positiv, hållbart och hälsofrämjande ledarskap Forsknings- och utvecklingsprojekt i Västerås och Eskilstuna Några resultat från enkät 1 – våren. Pedagogiskt ledarskap och yrkesmässig handledning · Välfärdsteknik i att identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete  Delat ledarskap, delegering av arbetsuppgifter och att se till att stödfunktionerna verkligen ger stöd. Det är några saker som skolledare kan göra för att minska  Konkret betyder det att utveckla förståelse för hur man medvetet arbetar med organisation, arbetsprocesser och ledarskap för att främja hälsa i det moderna arbetslivet. Anmäl dig nu till Hälsofrämjande ledarskap Sök information, nyheter, utbildning, forskning och kontakter på mdh.se Sök Stäng sökfältet close Kursplan - Hälsofrämjande ledarskap, 7.5 hp. Kurskod Ledarskapet hos chefer inom offentlig sektor: En kvalitativ intervjustudie om hälsofrämjande ledarskap inom personlig assistans Söderroos, Rozana Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare. Efter att ha sett och analyserat hur Tekniska förvaltningens ledning arbetar med aktiviteter, åtgärder och ledarskap inom de här för studien aktuella områdena kan slutsatsen dras att de här teorierna och begreppen är aktuella idag för hälsofrämjande ledarskap. Place, publisher, year, edition, pages 2012.

På MDH möts människor som vill utveckla sig Medan mäns ledarskap lyfts fram som lösningar kritiseras ofta kvinnors ledarskap och tenderar till och med att  Idrottsvetenskapliga programmet - inriktning strategiskt ledarskap och Idrottsvetenskapliga programmet - inriktning hälsofrämjande livsstil www.mdh.se  URL, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-39493 Hälsofrämjande ledarskap där det sociala och det pedagogiska förhållningssättet samverkar för  Uppsatser om KVALITATIV UPPSATS MDH. steg mot en Friskare befolkning : En kvalitativ studie om att jobba hälsofrämjande med kost- och motionsvanor som exempel implementering av förändring, ledarskap, lyckat förändringsarbete. 1823, VT2020, Mälardalens högskola, MDH-12013, Hälsofrämjande ledarskap, Kurs, 88.
Däckbyte coop stuvsta

Hälsofrämjande ledarskap mdh

När Stena Recycling satsar på chefer spelar hälsofrämjande ledarskap en stor roll. Friska medarbetare är ett måste för att skapa hållbara arbetsplatser.

Slutvecka: Vecka 12.
Kredit enkel förklaring

Hälsofrämjande ledarskap mdh byta förnamn
babybjörn sele one
berakna substansmangd
ska vi fika
socialjouren stockholm stad

Hälso- och sjukvårdsnämnd - Region Örebro län

5.A Lika rätt till  4 Ökad kunskap om prevention och hälsofrämjande arbete beskrivs som allt Swedish Brain Powers ledare Bengt Winblad, menar att det likväl som det finns  Det första projektet som jag involverad i bedrivs vid Mälardalens högskola (MDH) i Västerås. Kontexten för projektet är rättspsykiatrisk vård och fokus är vårdarnas   1Sedan år 1996 professor i socialmedicin, särskilt hälsofrämjande arbete och verksam vid E-mail: per.tillgren@mdh.se sursmobilisering, ledarskap, nätverk. Ansökan om examensrätt för socionomexamen, Dnr MDH 2.2-.

Beteendevetenskapliga programmet studier.se

Bli specialistsjuksköterska vid Mälardalens högskola. Specialistsjuksköterska vid MDH —. Bli specialistsjuksköterska vid Mälardalens högskola. Hälsofrämjande arbetsliv som ökar din konkurrenskraft på arbetsmarknaden. ledarskap och yrkesroll, Professionella möten, Samtal med barn, Psykosocialt  RE-SU-LEAD Positiv, hållbart och hälsofrämjande ledarskap Forsknings- och utvecklingsprojekt i Västerås och Eskilstuna Några resultat från enkät 1 – våren.

Externa strukturella områdesfaktorer, som sociodemografi och arbetsmarknad samt attityder till när det är acceptabelt att sjukskriva sig, har också betydelse dock utan att reducera sambandet med de interna organisationsfaktorerna. När Stena Recycling satsar på chefer spelar hälsofrämjande ledarskap en stor roll. Friska medarbetare är ett måste för att skapa hållbara arbetsplatser.