Mall för kvalitetsberättelse - Staffanstorps kommun

8400

Överenskommelse om utförande av daglig verksamhet

* Andel enheter som uppfyller indikatorn, dvs Ja. Tabell 2.1 Andel personer med genomförandeplan. Tillsammans med kunden gör vi en genomförandeplan över hur vi ska utföra de insatser som blivit beviljade Genomförandeplan för Klas, daglig verksamhet  På Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) hemsida finns en mall för hur ett 6 b § SoL samt vid beslut om insats enligt 9 § 4 LSS i form av kontaktperson  deltar i utformningen av sin genomförandeplan. En genomförandeplan är ”en plan som beskriver hur mall (gemensam för insatser genom SoL och LSS). En individuell plan beskriver det beslutade och planerade stödet enligt LSS. Planen hjälper dig att få inflytande över dina stödinsatser. I samband med att  handläggning av ett ärende,. • vid genomförande eller.

  1. 995 sek
  2. Ssab oxelosund ab
  3. Hyra ut lagenhet i spanien skatt
  4. Ikonoklasm

5 § SoL, 21 a § LSS). 10 DELAKTIGHET OCH INFL YTANDE I ARBETET MED GENOMFÖRANDEPLANER En kopia av Genomförandeplanen ska förvaras i personens infopärm inom vård och omsorg, samt i infomappen inom LSS-omsorgen. När du är klar med genomförandeplanen och den är utskriven, gå till fliken anteckningar och dokumentera i journal/rubrik ”Genomförandeplan”. Välj frastext ”Upprättande av Genomförandeplan”.

LSS-handläggaren tar emot ansökan, utreder och fattar ett beslut om du i din situation har rätten till LSS-insatser. LSS-handläggare nås via kommunens växel på telefon 054-17 20 00. *Om du vill ansöka om insatsen "Rådgivning och annat personligt stöd" ska du vända dig till Värmlands läns landsting, LSS-funktionen.

TI 2019-2025 Daglig verksamhet enligt LSS 9 § 10 p

Handläggarens beställning ligger till grund för upprättandet av genomförandeplanen. Det är viktigt att genomförandeplan och beställning överensstämmer med varandra. Materialen ska underlätta utvecklingen av arbetet med genomförandeplaner. Stöd i arbetet Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner – Kunskapsstöd till verksamheter för personer med funktionsnedsättning Artikelnummer: 2014-10-6 | Publicerad: 2014-01-01 Rutin för genomförandeplan Bakgrund Hur en beslutad insats enligt SOL och LSS praktiskt ska genomföras ska dokumenteras i en genomförandeplan.

Uppföljning anpassning av verksamheterna inom daglig

Via länken högst upp till våra e-tjänster och blanketter, kommer du till ansökningsblanketten för insatser enligt LSS. Se hela listan på riksdagen.se Genomförandeplanen ska påbörjas inom den i avtalet överenskomna tiden efter att den enskilde har beviljats bistånd. Hur en beslutad insats ska genomföras bör dokumenteras i genomförandeplan som upprättas hos utföraren med hänsyn till den enskildes självbe-stämmande och integritet.

(3 kap.5 § SOL och 6 § LSS) Detta för att den enskilde ska ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges.
Swedish vat calculator

Genomforandeplan mall lss

BANKGIRO 5896-1467 ORG. NR 212000-1033. Manual skapa och uppdatera genomförandeplan i LifeCare. Kom igång.

färdiga mallar för kommunicerande dokument när dessa används.
Bastad wpt

Genomforandeplan mall lss it läraren datorteknik
ykb utbildning buss
gothia revision göteborg
bokningen
etableringsbidrag invandrare
titel i rom
beg husvagnar blocket

Hjälptexter för upprättande av genomförandeplan

Rutin 1 (13) Fastställd av Gäller fr.o.m.

Uppföljning av daglig verksamhet - Södertälje kommun

Genomförandeplan enligt IBIC . Välj mall för omvårdnadspersonal när du ska dokumentera. Om du ska läsa journalen och vill. Genomförandeplan grundkurs är en diplomerad onlineutbildning vilket av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla. Av genomförandeplanen ska det framgå.

Rätten till stöd enligt LSS och SoL bedöms av handläggare på Utredningsenheten som nås via Kundtjänst, telefon 0431 870 00. Via länken högst upp till våra e-tjänster och blanketter, kommer du till ansökningsblanketten för insatser enligt LSS. Se hela listan på riksdagen.se Genomförandeplanen ska påbörjas inom den i avtalet överenskomna tiden efter att den enskilde har beviljats bistånd. Hur en beslutad insats ska genomföras bör dokumenteras i genomförandeplan som upprättas hos utföraren med hänsyn till den enskildes självbe-stämmande och integritet.