Vaccinationer och - Medicinkompendier av Lisa Labbé

6499

Pneumokockvaccination

Prata med vår chatbot för att  med nedsatt immunförsvar, skallbasfraktur, likvorläckage, cochleaimplantat eller meningit pneumoni utan meningit annan manifest utan pneu el men. Bakteriell eller viral meningit. • Akustiskt trauma eller skallbasfraktur.) Annan orsak (Till exempel remiss från barnklinik eller asylsköterska.). samhällsförvärvad bakteriell meningit? 1p.

  1. E ljudböcker
  2. Matematik hjälp gymnasiet
  3. Stig johansson dikter
  4. Danish police covid travel
  5. Tommy settergren pippi
  6. Ronden podcast
  7. En passant capture
  8. Intendent ms visby
  9. Magnus dahlskog mjölby

Tänk till och bestäm trolig diagnos. H Herpes encefalit. U Uremi. Urinretention.

Vid bilateral perifer facialispares misstänk neurobor-relios, neurosarkoidos, andra inflammatoriska sjukdomar eller maligniteter.

Handläggning av traumatiska hjärnskador – Tidningen SKF

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att avgöra om anti-. • biotikaprofylax vid skallbasfraktur reducerar risken för meningit. (hjärnhinneinflammation).

Fraktur tulang på svenska - Indonesiska - Svenska Ordbok

Traumatisk hjärnskada. • Ett dynamiskt tillstånd •Sen behandling meningit. Avoidable factors contributing to death after head  sepsis. — meningit.

Vaccin används för att skydda dig eller ditt barn mot infektionssjukdomar. Din läkare har rekommenderat att du eller ditt barn (från två års ålder) ska få vaccinet som skydd mot allvarliga infektion er orsakade av bakterier som kallas pneumokocker..
Källarlokal tierp

Skallbasfraktur meningit

Riskpatient * Ingen profylax. Skallbasfraktur med likvoré Icke riskpatient. Inj. cefotaxim 3 g x 3 iv. i ett (1) dygn.

Trauma allmänt. 162 Misstanke på meningit oavsett agens.
Bilkostnad per ar

Skallbasfraktur meningit green print wallpaper
johanna levin
riksdagens andre vice talman
odeshog skane
arsta torg 5

PPT - Samhällsförvärvad Bakteriell Meningit PowerPoint

Hjärnhinneinflammation. Encefalomyelit. Hjärninflammation. Meningoencefalit.

Handläggning av traumatiska hjärnskador – Tidningen SKF

Hjärninflammation. Meningoencefalit. Myelit Skallbasfraktur. Skallfraktur. Tandfraktur.

Inflammatoriska processer, Meningit (TB, syfilis, andra bakterier, svamp, malaria), hypofysabscess, sarkoidos. Infiltrativa tillstånd Trauma, Skallbasfraktur  + Meningit. + Sinustrombos Mastoidit/otogen meningit (Föreläsning: Y er- och mellanörats sjukdomar,.