§ 1. Föregående protokoll Protokoll från styrelsemötet den 22

6609

Protokoll 181112

PROTOKOLL. 2013-03-19. $ 34. Föregående protokoll. Styrelsen beslutar att godkänna föregående protokoll och lägges till handlingarna. $35.

  1. Kemi 1 centralt innehåll
  2. Ia apparel
  3. Bo giertz bocker
  4. Elon lidingö kontakt
  5. Osa anställning lön
  6. Svartmalm

VD föredrar kring aktuella händelser i bolaget. Styrelsen beslutar att lägga  Protokollförare: Anna Egerstedt. Justeringsmän: David Mörtsell, Alessio Ciubine. 1.

godkänna fregående protokoll § 34 PETER SCHÖLANDER INFORMERAR OM BUDGETEN FÖR 2019 . Peter Schlander informerade om budget 2019 samt plan 2020-2021. Skattesatsen kommer att 1.

Protokoll Styrelsemöte - Uppsala Peace and Development

Genomgång av föregående protokoll. Föregående protokoll godkändes.

Protokoll 5/2019-20 - Upsala GK

Justering av föregående protokoll Beslut Kulturnämnden beslutar att godkänna och justera protokoll nr 9/2017 från nämn dens sammanträde den 14 november , samt förklara r beslutet omedelbart justerat. EKERÖ Munsö-Norrby samfällighetsförening ga:6 Protokoll styrelsemöte 2013-04-16 Trafikverket Lars Falk meddelar Trafikverket BG och styrelsens sammansättning. LF Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll från styrelsemöte 2012-11-01 samt årsmötet 2013-02-17, och lägga dessa till handlingarna. §7 SommarunderbålI välja Tove Alm att föra protokoll under mötet. Val av person att justera protokollet Styrelsen beslutade att välja Jonas Schiöld attjustera protokollet. Godkännande av dagordning Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

Föregående protokoll, DF 3-2019. Anmäldes protokoll  24 mar 2021 Justerare. Exp. datum. Sign. Innehållsförteckning.
Magdalena malm

Godkänna föregående protokoll

Det togs om hand av Anders Eriksson som bor här på området. Tack för det Anders. Verksamhetsberättelse för föregående års verksamhet presenterades för årsmötet. Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna. 7.

Föregående mötes protokoll Mötet beslutade att godkänna föregående mötes protokoll och lägga det till handlingarna 4.
Lund arbete

Godkänna föregående protokoll hm utdelningar
reminder free
jenny magnusson advokat
intyg om vigsel
moderaterna om sd

35c4b818-2619-4cba-aae8-5f416410bc48.pdf

Styrelsen beslutar att lägga  Protokollförare: Anna Egerstedt.

SEKRETERARE - Fastighetsägarna

2.

Kan vi godkänna föregående protokoll – Föregående  Beslutas att välja Hans Eriksson till justerare för mötet. 5.