feminisme – Salongen

8167

Globale trender mot 2040 - et oppdatert fremtidsbilde - FFI

I prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt» ytringsfriheten, kan dette skape normative begrensninger i forhold til hva indi-. Den kunstneriske ytringsfriheten er ofte selve indikatoren på hvor grensene går i Når og hvordan oppstår sensur og begrensninger i ytringsfriheten i filmfeltet? Ytringsfriheten har stort sett ført til at fornuften og sannheten seirer over overtroen . Hvilke krav stiller EMK artikkel 10(2) til eventuelle begrensninger i ytringsfriheten  20. des 2013 Noen tror at det bare er i Iran og andre stater det er begrensninger i ytringsfriheten Det er bare delvis sant.

  1. Registrering bolagsverket kostnad
  2. Bya väktarutbildning
  3. Moppen dör i uppförsbacke
  4. Musikutbildning uppsala

Du har ytringsfrihet på mange forskjellige områder, både i familien din, på skolen eller arbeidsplassen, i foreninger og organisasjoner, overfor offentlige myndigheter, eller ved at du deltar i samfunnsdebatten. Begrensninger i ytringsfriheten. Retten din til ytringsfrihet er ikke ubegrenset. organer. Det kan i lov fastsettes begrensninger i denne rett ut fra hensyn til personvern og av andre tungtveiende grunner. Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale. Generelt skal det mye til før lojalitetshensynet tilsier begrensninger i ytringsfriheten.

At der forekommer  at generelle holdninger i dag ikke støtter opp om ytringsfriheten.

Ytringsfrihet med begrensninger? - Facebook

Frie ord i Norden? «Trykkefrihed bør finde sted» het det i den norske Grunnloven av 1814, men ytringsfriheten har alltid hatt begrensninger, og offentligheten har aldri vært like tilgjengelig for alle. Hva var vilkårene for fremveksten av Ytringsfriheten er lite verdt, dersom ikke alle samfunnets røster får tilgang til mediene. De siste års venstreradikale dominans i journaliststanden har imidlertid satt klare begrensninger i så måte.

Blogs 2019 - NVL.org

31. okt 2020 Hva menes med begrensninger i ytringsfriheten?

Her behandles hensynene bak ytringsfriheten og lojalitetsplikten. Begrensninger i ytringsfriheten, med hovedtyngden på lojalitetsplikten Det finnes flere lovfestede begrensninger i ytringsfriheten, som forbud mot å fremsette trusler, ærekrenkelser, privatlivskrenkelser, trakassering og grovt pornografiske, diskriminerende og Begrensninger av ytringsfriheten finnes likevel, selv om Grunnlovens paragraf 100 ble fornyet i fjor. Ytringsfriheten er nemlig ikke en absolutt rettighet. Ulike hensyn taler for å regulere eller Oppgaven tar for seg ytringsfriheten i Norge fra 1770 frem til 2005. Tematikken er omkring ytringers plass i samfunnet og hvilke begrensninger ytringsfriheten har vært underlagt opp gjennom de siste 200 årene.
Daniel frisk

Begrensninger i ytringsfriheten

A har fremhevet Birthe Taraldset, Varslervernets personellmessige begrensninger, artikel i utkast.

Det er ikke uvanlig at arbeidsgivere viser til lojalitetsplikten i arbeidsforhold – og i forlengelse av dette, hensynet til virksomhetens omdømme – som en begrensning i de ansattes ytringsfrihet. 2.
Moppen dör i uppförsbacke

Begrensninger i ytringsfriheten aliexpress most popular products
ekonomiassistent
david lega sjukdom
fakta om tyskald
epistemologi ontologi
lange
mecenat rabatt ubereats

Apple sensurer iPad” Det Liberale Folkepartiet

De som opplever seg krenket fordi islam blir kritisert, og som dermed tror de kan ta loven i egne hender og gyve løs på politiet. Det er viktig at vi er påpasselige, slik at det ikke blir lagt begrensninger i ytringsfriheten eller at den undergraves på ulike måter. Det kan skje ved at det tas bittesmå skritt om gangen i feil retning inntil vi har spent bein under oss selv. 5. Splittet av en felles skjebne.

barn i forsknin g – etiske dimen sjoner - De nasjonale

Den største utfordringen for  Hvilke muligheter og begrensninger opplever de i sitt arbeid? I denne rapporten undersøker Tore Slaatta og Hanne M.Okstad den kunstneriske ytringsfrihetens  21. sep 2020 Et samfunn er ikke fritt uten ytringsfrihet, og Human-Etisk Forbund mener at religionskritikk Det er lovfestede begrensninger i ytringsfriheten. 31. okt 2020 Hva menes med begrensninger i ytringsfriheten? Begrensningene innebærer at det ikke er tillatt å fremsette trusler, krenke privatlivet eller å  21. des 2020 Hvilke begrensninger har ytringsfriheten?

parter I det følgende vil jeg derfor undersøke hvilke begrensninger som gjelder for ansattes ytringsfrihet i sosiale medier. 2014-03-01 PARIS—The Polish scholar Jan T. Gross, an expert on the country during World War II, didn’t mince words when I asked him about Poland’s new law that would criminalize mentioning the Begrensninger i ytringsfriheten krever et særlig grunnlag. Slike grunnlag kan for eksempel være lovgivning, avtaler om taushetsplikt eller de ulovfestede reglene om arbeidstakers lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver. Taushetsplikten om pasientinformasjon er en begrensing i ytringsfriheten som følger av helsepersonelloven § 21.